Utslagna elmätare

Tyvärr har vi förmodligen haft ett blixtnedslag i vår förening och det har slagit ut vissa elmätare.
Ni kan se på er avi för december månad om ni är drabbade eller om det det finns en debitering för el.
Finns inte det så kommer debitering av el ske i efterhand i en klumpsumma.
Vi kan i dagsläget inte säga exakt när debitering kommer att ske.

Katter i vårt område

Styrelsen har fått flertalet klagomål från medlemmar angående katter som springer löst i vårt område. Nu när vi har våra balkongdörrar öppna så vill katter gärna springa in. För de som valt att inte äga en katt kan detta bli ett stort problem.

Vi vädjar till alla kattägare att fundera en gång till innan ni släpper ut era katter i vårt tätt bebyggda område.

Container

Det kommer att finnas en container att slänga skräp i den 7-8 maj mellan klockan 10-14. OBS! Containern står bakom el-huset intill spolplattan. Du får slänga allt utom det som hör hemma på våra återvinningsstationer samt farligt avfall, elektronik, flytande avfall, hushållsavfall och matavfall.