Årsstämma och motioner

Måndagen den 12 november är det årsstämma,
separat kallelse kommer att skickas ut.
Motioner måste skickas/lämnas in senast 30/9-
18. Lämnas in på expeditionen alt mailas till
hsb@hisingskarra.se