Städning i vårt område

Det har inkommit väldigt mycket klagomål på den dåliga städning som vi haft i bl a våra tvättstugor och uppgångar.
Vi i styrelsen är helt eniga i dessa klagomål och har därför haft ett möte med HSB i frågan.
HSB har nu satt in en ny lokalvårdare och ska ”nollställa” området för att börja från början och kunna erbjuda en bättre städning.
Vi hoppas att det ska fungera bättre från och med nu.

Inbrott i föreningens källare

Tyvärr så har vi natten mellan den 14-15 januari haft påhälsning av inbrottstjuvar i våra källare. Totalt är det 4 hus som har blivit drabbade. Detta är polisanmält och vi förutsätter att polisen kommer att vara extra mycket i vårt område nu. Vi ber er att vara extra vaksamma och se till att stänga alla dörrar ordentligt efter er.

Utslagna elmätare

Tyvärr har vi förmodligen haft ett blixtnedslag i vår förening och det har slagit ut vissa elmätare.
Ni kan se på er avi för december månad om ni är drabbade eller om det det finns en debitering för el.
Finns inte det så kommer debitering av el ske i efterhand i en klumpsumma.
Vi kan i dagsläget inte säga exakt när debitering kommer att ske.