Bokslutshöst

Under hösten kommer styrelsen att kalla till två olika föreningsstämmor, detta är ett krav från Borevision, HSBs revisor. Eftersom vi aldrig fick något bokslut från Nordic Life AB för år 2014-2015 så måste vi ha beslut på det innan vi kan gå vidare. Bokslutet för 2014-2015 kommer att behandlas på första stämman, som kommer att vara under november månad, och om allt går enligt beräkningen så kommer den andra stämman att vara i slutet av november/början av december. Den andra stämman behandlar ordinarie bokslut för året som gick, år 2015-2016.

Kallelse till stämmorna kommer att delas ut i era brevlådor och anslås på föreningens anslagstavlor senast två veckor före stämma.