Container

Det kommer att finnas en container att slänga skräp i den 7-8 maj mellan klockan 10-14. OBS! Containern står bakom el-huset intill spolplattan. Du får slänga allt utom det som hör hemma på våra återvinningsstationer samt farligt avfall, elektronik, flytande avfall, hushållsavfall och matavfall.