Digitala dokument

Nu ligger det för tillfället fyra stycken dokument för nedladdning under Medlem.Info -> Nedladdningsbara dokument. 

Detta för att underlätta för er medlemmar att kunna tillgå dokumenten när som helst.

Senast HK-nytt finns nu också att tillgå.