Elavgift på Sopförråd

Styrelsen sänker kostnaden för EL i soprumsförråden. Från 50 kr/månaden till 25 kr/månaden. Ni som hyr ett sopförråd måste gå till expeditionen och skriva om kontrakten.