Extra stämma

Information gällande extra stämma: Ordföranderollen: Vid eventuellt en avflyttning, sjukdom eller dödsfall, måste det utlysas en ny stämma för att bestämma ny ordförande. Detta är bara omständigt och ett extra arbete för oss alla. Detta kostar både tid och pengar för föreningen. Vi föreslår att styrelsen själva väljer ordförande på ett konstituerande styrelsemöte. Inre Fond: Den inre fonden som föreningen har, kostar pengar i administration och har inte samma behov att finnas. Vi betalar till HSB för att administrera fonden. Det är en stor merkostnad för föreningen. Vi föreslår att det inte längre avsätts något till den inre fonden.