Farligt avfall

kommer till Solhagagatan/Återvinningstationen

Tisdagen den 2 April 17.00 – 17.45

Passa på att släng ert farliga avfall

Batterier, färg, lack, lysrör och små el och elektronikprodukter