Fastighetsskötarnas projekt

Tvätta räcke och invändig plåt på loftgångar.

Byta dåligt trä i sargerna på lekplatserna.