Framtida underhåll och pågående arbeten i vår förening

Byte av plåtfasad, balkongreparation och tilläggsisolering, LKN 118-128

Markarbeten LKN 108-116

Montage av fasadskiva på söderfasad, LKN 94-102

Reparation av balkonger som fått anmärkning i besiktningsprotokoll

LED-armaturer och nödbelysning monteras i källare

Takarbeten på alla tak

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *