Garage/Parkeringsplatser

Styrelsen behöver få in vilka medlemmar som hyr garage/p-platser i andrahand. Detta görs för att en ny lista ska upprättas. De garage/p-platser som inte rapporteras in kommer styrelsen se som lediga.  Maila till hsb@hisingskarra.se eller lämna in en lapp på expeditionen.