Grovtvättstugor och depositioner

Alla medlemmar får tillgång till grovtvättstugorna.

Nyckeldepositionerna kommer att betalas tillbaka för våra föreningslokaler, tag kontakt med Birgitta på expeditionen.