Hänvisningsarmaturer i källare

Nu monteras det hänvisningsarmaturer (utrymningsskyltar) i våra källare för att underlätta utrymning vid ett ev. strömbortfall.

 

7340005_l