Iloq behörigheter

Ni som har betalat avgifter för våra lokaler, friskotek, bastu, snickeri och spolplatta. Ni måste gå ner till expeditionen och lägga om iloq nycklarna så rätt år, 2021 ligger inne.

Ni som fortfarande har nyckeldepositioner kvar. Ni måste gå ner till expeditionen, så ni får återbetalt dessa.