Information ang. vattenstopp och läckor.

Till boende BRF Hisings Kärra

Information ang. vattenstopp och läckor.

Hej,

Föreningen har senaste tiden fått in flertalet felanmälningar ang vattenskador. De flesta av dessa har konstaterats orsakats av stopp i köksavloppen som ej har felanmälts och därför ej åtgärdats i tid och har istället spillt över och orsakat skador.

Vi ber er därför att tänka på följande:

– Spola aldrig ner olja och fett i avloppet, detta härdar när det kommer ner i rören och orsakar svåra stopp.

– Om ni upptäcker att det börjar rinna dåligt i handfat så felanmäl direkt på https://bredablickforvaltning.se/felanmalan/ alternativt tel: 010-177 59 00.

Ifall vi får in felanmälan i tid kan vi åtgärda felen innan skador uppkommer och slippa alla tråkigheter som en vattenskada innebär.

Med vänlig hälsning

Anders Pilskog

Teknisk förvaltare

0702 14 65 88

Bredablick Förvaltning


Information about water stops and leaks.

Hello,

The association has recently received a number of complaints  regarding water damage. Most of these have been found to be caused by stops in the kitchen drains that have not been reported correctly and therefore not corrected in time and have instead spilled over and caused damage.

We therefore ask you to consider the following:

– Never flush oil or grease into the drain, this hardens when it enters the pipes and causes severe stoppage.

– If you think the water is running slowly down the sink, then report it directly at https://bredablickforvaltning.se/felanmalan/alternatively tel: 010-177 59 00.

 If we receive the error report in time, we can solve the issues before serious damage occurs and avoid all the boredom that a water damage entails.

Best regards

Anders Pilskog

Technical real estate manager

0702 14 65 88

Bredablick Förvaltning