Information om planerade projekt som upphandlas

Tvätta och rensa sand i sandlådor.

Målning av loftgångarnas träpaneler och gamla dörrar på loftgångarna LKN 2-4 och 88-90.

Reparation av betongskador på balkonger och byte av fasadplåt samt asbestsanering och tilläggsisolering av fasad, LKN 118-128.

Marken sjunker längs med entrésidan/uteplatserna på LKN 108-116. För att komma till rätta med markens rörelser upphandlas ett större markarbete.

Reparation av betongskador på balkonger och montage av fasadskiva på södersidan av LKN 94-102.

Reparation av betongskador på balkonger, LKN 2-4.