Kallelse till extra stämma

Styrelsen vill påminna alla medlemmar om att försöka komma på extra stämman och bilda sig en egen uppfattning om hur läget är idag. Varje medlems röst har stor betydelse.

Välkomna

arstamma