Manipulera med el-uttagen/timers i garagen

Styrelsen påminner om att det är strängt förbjudet att manipulera eluttagen samt timers i garagen, till exempel för att få tiduret att ständigt vara inkopplat. Vi har uppmärksammat att detta har gjorts på vissa garage och nu säger vi ifrån vänligt men bestämt att ta bort manipulationen innan besiktning av garagen utförs.