Märkning av cyklar

Vi ber alla medlemmar att märka upp sina cyklar i cykelrummen senaste den 31/3. Efter detta datum kommer fastighetsskötarna börja rensa omärkta cyklar.