Parkering av bilar på gårdarna

Det är helt förbjudet att ha sina bilar stående efter avlastning inne på våra gårdar. Detta pga att räddningstjänst ska kunna ta sig fram så fort som möjligt.

Controlla kommer att köra extra övervakning inne på gårdarna.