Rastning av djur

Vi i styrelsen har fått till oss att djur rastas inne på våra gårdar.Vi ber er att försöka undvika rastning av djur inne på gårdarna. Tack på förhand