Rensning och OVK

På uppdrag från styrelsen har föreningen beställt rensning och obligatorisk ventilationskontroll av BoVent VVS AB.

Detta arbete kommer att pågå mellan vecka 20 – 23 och 26.

Vid frågor kontakta BoVent AB Stefan 0704 – 41 62 93 eller Bredablick förvaltning Lena 0739 – 20 23 75

Styrelsen