SPOLNING AV KÖKSAVLOPPEN

Föreningen har beställt spolning av köksavloppen för att undvika framtida vattenskador. Firman som kommer utföra detta är Spolarna Göteborg AB.
Det innebär att Spolarna behöver in i alla lägenheter under november månad.
Spolarna kommer själva lappa upp i varje brevlåda 2 veckor
innan de ska in i lägenheten.
Det är viktigt att du som lägenhetsinnehavare ger Spolarna
tillträde till lägenheten.
Kan du inte vara hemma på utsatt tid
måste du därför lägga din nyckel i tuben ilägenhetsdörren.
För att underlätta för Spolarna vill vi be er att tömma skåpet
under diskhon innan.
Vi kommer behöva spola alla lägenheter utan
undantag och återbesök kan komma att debiteras dig som lägenhetsinnehavare.