Vattenavstängning

Föreningen kommer att stänga av vattnet på LilleKärr Norra 96 mellan
kl 10-12 på onsdagen den 13/2-19 p.g.a renoveringsarbete i lokal 92.