Vi byter från SOS till CPG Sverige – Nytt jour telefonnummer

CPG Sverige AB, tel 031-762 86 10, kl 16.00 – 8.30 vardagar samt helger. OBS! Endast vid akuta åtgärder.