Vi påminner om…

Trivselreglerna: lägenhetsreparationer

På vardagar, måndag till lördag är det tillåtet att

reparera (skrapa, slipa, borra, spika) i lägenheten

mellan kl.07.00-21.00. Övrig tid är det otillåtet att

reparera.

Trivselreglerna: återvinning

Lägenhetsinnehavare ska själva se till att vitvaror,

elektronik, byggavfall och möbler forslas bort från

området. Närmaste återvinningsstation finns på

Tagenevägen.