Information

 

Bredband2

Vår förening är ansluten till fibernätet och vår leverantör av internet är Bredband2. Hastigheten på vårt bredband är upp till 1000mbit. 

För att få ut så hög hastighet som möjligt är det varje medlems ansvar att se över sin utrustning om den verkligen klarar denna hastighet.

Gemensamma utrymmen

Spolplattan
Behörigheten programmeras på er  iloq nyckel och debiteras på er avi.

Följande regler för spolplattan:

Utkvitterad nyckel är personlig och får inte lånas ut. Endast den som kvitterat ut nyckeln eller tillhör samma hushåll, får lov att nyttja spolplattan.

Spolplattan får nyttjas måndag–lördag 07.00–20.00 och söndag 09.00–20.00.

Endast spolning och tvätt av fordon får ske. Endast miljömärkta tvätt- och avfettningsmedel får användas.
(Hisings Kärra ligger inom Göteborgs vattenskyddsområde.)

Inget underhåll eller reparationsarbete får ske på spolplattan. Det är förbjudet att sprutmåla, bättringsmåla, byta oljor eller att använda rostskyddsmedel (tectyl, dinitrol, m.m.).

När någon står på tur till tvätten, ska den som tvättar och blir klar, lämna spolplattan så att nästa kommer till. Torkning, vaxning, polering och rengöring av insidan fordon skall då ske utanför spolplattan.

Efter användning skall spolplattan rengöras och ev. skräp slängas.

Om ovanstående regler inte följs, är nyttjanderätten till spolplattan förverkad och nyckeln ska återlämnas.

Föreningslokal 92:an
Lokalen är belägen på Lillekärr Norra 92 och används till medlemsmöten samt till alla fritidsaktiviteter som anordnas i föreningen. Tyvärr kan lokalen inte nyttjas för fester då den är placerad i källarplan med bostäder över. Däremot hyr vi ut lokalen till barnkalas och lugnare mottagningar.

Tvättstugan
Tvättstugan bokas med ett digitalt bokningssystem. Bokningen görs på den tavla som finns uppsatt i gången utanför tvättstugan eller i app. Det är viktigt att vi följer anvisningarna som finns i tvättstugan, då går arbetet lättare och våra maskiner fungerar bättre och håller längre. Om något försvinner eller går sönder blir det vår gemensamma kostnad att återställa i ursprungligt skick. Naturligtvis gör vi rent i tvättstugan efter vårt tvättpass. Det är viktigt att vi lämnar tvättstugan i det skick som vi själva vill finna den nästa gång vi tvättar.
På söndag- och helgdag är det tillåtet att tvätta under dagpassen med undantag för att första och sista tvätt passet är struket. Tänk på att hålla tvättiderna.

Grovtvättstuga
I området har vi två stycken grovtvättstugor.

Barnvagnsrum
Använd barnvagns- och cykelrum till vad de är avsedda för. Barnfamiljerna skall ha möjlighet att förvara sina barnvagnar i barnvagnsutrymmet, ställ alltså inte in några cyklar där. Besökande skall också kunna ställa in sina barnvagnar i barnvagnsrummet, så slipper vi ha dessa stående i entréerna där de är i vägen för lokalvårdarna, eventuell ambulanspersonal eller vid brand och dylikt.

Cykelrum
Cyklar skall ställas i cykelrummen och får absolut inte stå utanför entrén eller i källargångarna. Till dessa utrymmen använder du din iLoq nyckel.

Extra förrådsutrymme
I våra fastigheters källare finns en del mindre förrådsutrymmen som hyrs ut till boende i föreningen. Eftersom efterfrågan är större än tillgången så kan man ställa sig i kö genom att anmäla sitt intresse på expeditionen. Avgifterna för dessa varierar beroende på storleken.Våra lägenheter

Renovering
Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet och där har man förstås viss frihet, men om man skall göra väsentliga förändringar, t.ex. riva väggar och dylikt måste man ha styrelsens godkännande. Renoveringsansökan ska fyllas i och lämnas till styrelsen.

Installation som berör vatten, avlopp och el
I föreningen har vi vid ett flertal tillfällen haft vattenläckage där orsaken varit felaktiga installationer av diskmaskiner och tvättmaskiner. Styrelsen har därför beslutat att installationer som berör vatten, avlopp och el endast får utföras av auktoriserade rörläggare och elektriker.

Rengöring av golvbrunnen
Vattenläckor förekommer ibland på grund av att golvbrunnen är igensatt med smuts. För att undvika detta bör golvbrunnen rengöras cirka 1 gång/månad av lägenhetsinnehavaren.
Tips: Använd en gammal diskborste, rengöringsmedel och varmt vatten. OBS! Kaustiksoda får INTE användas i avloppen, då detta fräter sönder rören och rörläggarna vägrar att befatta sig med stoppet. Vid stopp i golvbrunn felanmäl till HSB Göteborg.

Hemförsäkring 
Det är viktigt att ha en hemförsäkring som berättigar till ersättning vid inbrott, brand eller annan skada på lägenheten. Att sakna hemförsäkring kan få ödesdigra ekonomiska följder. Olika typer av vattenläckage från till exempel diskmaskiner, akvarium och vattensängar blir allt vanligare, ofta på grund av bristande underhåll, man låter till exempel diskmaskinen stå år efter år, utan att dra fram den och kontrollera slangar, packningar m.m. Om det skulle inträffa en vattenskada, så är det du som medlem, som ansvarar för åtgärdande. Kontrollera att din hemförsäkring gäller för denna typ av skador. Om ditt försäkringsbolag inte tar skadan, svarar du själv för fastighetsförsäkringens självrisk som oftast är ett halvt basbelopp.

Andrahandsuthyrning
Möjlighet finns att hyra ut lägenheten i andra hand, men då måste man först ha styrelsens medgivande. Ansökan för detta finns på hemsidan och på expeditionen. Det tillkommer en kostnad på 10% av ett prisbasbelopp per år vid andrahandsuthyrning

Garage och motorvärmaruttag
Motorvärmaruttagen på p-platserna och i garagen fungerar på följande sätt:

Maximerad effekt
Markparkeringar: 2000 W, säkring 10 Amp.
Garage: 750 W, säkring måste bytas av fastighetsskötaren.

Funktion tidur Vrid pilen på vredet till det antal timmar som återstår tills att bilen skall vara i bruk igen. T.ex. om man parkerar bilen kl 17.00 och skall använda den igen kl 07.00 dagen därpå, skall tiduret ställas på 14 timmar. Under de tre sista timmarna kopplas elströmmen på automatiskt. För att erhålla direktström i värmaruttaget för exempelvis dammsugning skall man vrida tidurets visare in i det röda fältet, varvid strömmen kopplas på.

Endast godkända kablar får användas mellan motorvärmare och el-uttag. Kabeln får inte sitta kvar i uttaget när motorvärmaren ej används.

Några saker som inte är tillåtna 
Sätta upp hel täta väggar mellan garagen.
Svetsa, slipa, sprutmåla (gäller även sprayburkar)
Hänga upp tunga föremål på väggar eller i tak balkarna.
Använda bensindrivna motorvärmare, detta på grund av koloxidfaran och brandfara.
Manipulera med el-uttagen i garagen, till exempel för att få tiduret att ständigt vara inkopplat.
Det är inte tillåtet att ladda elbilar


Trivselregler

Ljudnivå
Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du inte låter TV eller stereoanläggning stå på för högt, tvättar i egen tvättmaskin eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 19.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”. Borrar, spikar m.m. gör vi endast på vardagar mellan kl. 07.00–19.00. När vi anordnar fest i den egna bostaden bör vi meddela grannarna och visa hänsyn. Ska badrummet renoveras och t.ex. bilas gäller följande tider: normala vardagar mellan 08.00 – 16.00 Inte lördagar, söndagar eller helgdag såsom julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton eller midsommarafton.

Balkongen
Balkongen kan vi använda till mycket. Om du hänger tvätt på den är det viktigt att det inte verkar störande och att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Inom våra fastigheter är det inte tillåtet att grilla med kolgrill/gasolgrill på balkonger och uteplatser, då detta medför obehag för de som bor omkring. Elgrill är däremot ok om man inte stör någon. Vill man grilla med kolgrill/gasgrill går det bra att göra det ute på gården vid våra lekplatser alt bänkar. Tänk också på att inte slänga ut cigarettfimpar/matrester från balkongen. Parabolantenn får inte monteras. Tänk också på att inte mata fåglarna från balkongen. Rester av fågelmat kan locka råttor till vårt hus. Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av.

Husdjur
Katter och hundar får inte springa lösa i vårt område. Hundar skall vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar eller grönytor. Genom att vi visar hänsyn och omdöme i vårt bostadsområde, kan vi alla njuta vistelsen i det fria.

Motorfordon i området
Du får endast köra in på området för i- och urlastning av tyngre föremål eller om du på grund av handikapp inte kan gå från parkeringen. Står du parkerad inom bostadsområdet i mer än 10 minuter riskerar du att få parkeringsböter. Det är inte heller tillåtet att köra motorcykel eller moped inom området, då även dessa räknas som motordrivet fordon.

Sophantering
Komposterbart avfall och restavfall ska sorteras var för sig och läggas i föreningens sopstation. Utanför vårt område finns det dessutom utplacerat behållare för glas, tidningar, papp, wellpapp, hårdplast, metall och batterier. Övrigt avfall, till exempel möbler och byggavfall ska lämnas för återvinning på tippen.

Trapphus och allmänna utrymmen
I våra trapphus och andra allmänna utrymmen skall alla trivas. Det är därför viktigt att vi inte ställer cyklar, barnvagnar eller lägger ut torkmattor i trapphuset eftersom de är i vägen för lokalvårdare och t.ex. räddningstjänst. Och när det gäller brandsäkerhet så är det viktigt att hålla brännbart material borta från trapphus och allmänna utrymmen.

Vi ser noga till att dörrar till källare och entréer hålls låsta så att obehöriga inte kommer in!


Fritidsaktiviteter

Friskoteket
Vårt eget gym på Lillekärr Norra 106.

Öppettider
Vardagar 09.00 – 19.00
Lördag 09.00 – 19.00
Söndag 10.00 – 16.00

Friskoteket är endast öppet för medlemmar boende i HSB Brf Hisings Kärra.
För att vara själv i friskoteket måste man vara 18 år. Mellan 16-17 år tränar du med annan vuxen. Barn under 16 år ska inte vara i friskoteket.

Ansvarig för friskoteket
Nino Koletic

Bastu
För dig som tycker om att bada bastu så finns det möjlighet till detta på Lillekärr Norra 48 (östra sidan av hus 132). 
Bokning sker digitalt på tavlan i bastun eller app.

Ansvarig för bastu
Mikka Idänmaa

Snickeriverkstad
I föreningen finns en speciell snickerilokal, belägen på Lillekärr Norra 44, (baksidan av hus 127) som med fördel kan användas till hobbyarbeten och målningsarbeten m.m. Ett speciellt utrymme finns för enbart målningsarbeten (dock ej sprutmålning). Föreningen tillhandahåller vissa verktyg, dock ej material.

Ansvarig för snickeri
Erik Nilsson

Gullholmsbaden
Det som i dagligt tal kallas Gullholmen består av tre öar: Gullholmen, Lilla Härmanö och Stora Härmanö. På Stora Härmanö har HSB byggt en fritidsanläggning bestående av 69 hus som är sålda till företag och föreningar. Vår brf har ett hus för uthyrning till medlemmarna under sommaren, under övrig tid kan stugan hyras direkt av föreningen Gullholmsbaden.

Vad kan man göra på Gullholmen?
Omgivningarna ger stora möjligheter till fiske och friluftsliv. Badvattnet anses vara ett av Europas bästa. En barnvänlig strand finns in på bara knutarna. Gullholmsbaden har också en egen minigolfbana. Båtturer går under sommaren till flera utflyktsmål. Fisketurer ordnas året om. Färsk fisk säljs i några sjöbodar och från båtar i hamnen.