Avgifter för våra fritidslokaler

För att nyttja våra föreningslokaler kontakta HSB Boendeservice

Kontaktuppgifter:
e-post: boendeservice.gbg@hsb.se
Telefon: 010-442 20 00 Telefontid vardagar 8:00 – 16:30

Avgiften kommer att debiteras månadsvis via din avgiftsavi
Priser 2023

Friskoteket 10 kr/mån
Bastu 40 kr/mån
Spolplattan 20 kr/mån
Snickeriet 10 kr/mån