Fritidskommitén informerar!

Nu finns det en ny flik under Medlems.Info som heter Fritidskommitén informerar.

Under denna flik informerar fritidskommitén om diverse aktiviteter.