Katter i vårt område

Styrelsen har fått flertalet klagomål från medlemmar angående katter som springer löst i vårt område. Nu när vi har våra balkongdörrar öppna så vill katter gärna springa in. För de som valt att inte äga en katt kan detta bli ett stort problem.

Vi vädjar till alla kattägare att fundera en gång till innan ni släpper ut era katter i vårt tätt bebyggda område.