P.g.a. Coronavirus

Vi stänger vår expeditionstid och ställer in allt arbete i lägenheterna som våra fastighetsskötare utför. Vi gör enbart akuta åtgärder tillsvidare. Vi finns på telefon på expeditionstid.

Birgitta 031-573588 Mobil 0707-571034