Städning i vårt område

Det har inkommit väldigt mycket klagomål på den dåliga städning som vi haft i bl a våra tvättstugor och uppgångar.
Vi i styrelsen är helt eniga i dessa klagomål och har därför haft ett möte med HSB i frågan.
HSB har nu satt in en ny lokalvårdare och ska ”nollställa” området för att börja från början och kunna erbjuda en bättre städning.
Vi hoppas att det ska fungera bättre från och med nu.