Årsredovisningen

Nu kan ni hitta årsredovisning för 2022-2023 under rubriken Medlemsinfo – Diverse dokument.

Styrelsen har mottagit 3 motioner inför stämman i år. Vi kommer inte ladda upp dem publikt.

Vill ni ha motionerna är ni välkomna ner på nästa expeditionstid, måndag 27 november.