Utslagna elmätare

Tyvärr har vi förmodligen haft ett blixtnedslag i vår förening och det har slagit ut vissa elmätare.
Ni kan se på er avi för december månad om ni är drabbade eller om det det finns en debitering för el.
Finns inte det så kommer debitering av el ske i efterhand i en klumpsumma.
Vi kan i dagsläget inte säga exakt när debitering kommer att ske.